top of page
​Location
Tokyo Headquarters

Postal code 105-0004 
3F Sanei Building, 5-23-7 Shinbashi, Minato-ku, Tokyo

Kashihara Branch

Postal code 634-0078 
Room 302, Kashihara Building, 1-7-3 Yagi-cho, Kashihara, Nara

bottom of page